Rong biển


Sản phẩm rong biển


CANH RONG BIỂN ĂN LIỀN

117.000₫ 130.000₫

CANH RONG BIỂN NẤU TÔM

45.000₫ 50.000₫

RONG BIỂN SẤY ĂN LIỀN

9.000₫ 10.000₫

RONG NHO TÁCH NƯỚC

126.000₫ 140.000₫

RONG TƯƠI TÁCH NƯỚC

117.000₫ 130.000₫
Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 Trang)