Quy trình xử lý khiếu nại


1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên website mesieupham.com thông qua số điện thoại (028) 62911327 hoặc email: [email protected]

2. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn làm thủ tục bảo hành. Hoặc liên hệ với chính hãng sản xuất thông qua biên nhận bảo hành. 

3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng.

- Trường hợp lỗi từ hãng sản xuất, khách hàng có thể trao đổi và thương lượng trực tiếp với đại diện của hãng để có phương án giải quyết phù hợp. 

- Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.